fbpx

Výzva

Výzva developerům:
pojďte stavět do Chebu

Město Cheb nabízí developerům k výstavbě bytových a rodinných domů desítky hektarů pozemků nedaleko od centra města. Zastupitelé na konci června schválili záměr na prodej zmíněných pozemků, jejichž cena začíná na 350 korunách za metr čtvereční bez DPH.

Developeři se až do konce roku mohou na městském úřadě hlásit do výběrového řízení. Elektronická aukce o pozemky proběhne 20. ledna 2021.

Vítěz bude určen podle výše ceny a také podle kvality urbanisticko – architektonické soutěže, kterou vyhodnotí sedmičlenná porota převážně složená z nezávislých odborníků. Závěrečné pořadí soutěže určí z 50 % cena a z 50 % kvalita studie.

Jedná se o brownfield vzniklý demolicí bývalých kasáren a k němu přiléhající území na jižních a jihovýchodních svazích Špitálského vrchu. Z centra Chebu snadno dostupná lokalita je jedinečná svým výhledem na historické jádro města, bezprostředním napojením na dálnici D6 a současně blízkostí přírody.

Pozemky, tvořené dnes převážně loukami a náletovou zelení, nejsou prozatím z větší části zasíťované, a radnice nechává z velké části na developerovi, jak k zástavbě území přistoupí. Město Cheb tak hledá developera, který celé rozsáhlé území přemění v novou, urbanisticky hodnotnou, čtvrť Chebu.

Prostor bývalých kasáren na Zlatém vrchu město do svého majetku získalo od státu v roce 2002 s podmínkou, že objekty nesmějí být 10 let využívány pro výdělečnou činnost. Výsledkem byla devastace budov v areálu. Ty byly od roku 2016 postupně demolovány a většina areálu je dnes vyklizena a připravena pro novou zástavbu.

Důležité
termíny:

31. prosince 2020

Poslední den na přihlášky

V 10:00 končí termín pro podání přihlášek developerů o pozemky. Kdo pozemky chce, musí například dodat urbanisticko-architektonickou studii nebo složit kauci ve výši 1 000 000 Kč. Podrobnější informace na stránkách města Chebu.

Podrobnější informace na cheb.cz

20. ledna 2021

Den aukce

Ve 13:00 začne elektronická aukce o pozemky. Cena startuje na 350 Kč za metr čtvereční (bez DPH), přihodit lze vždy minimálně 1 Kč a maximálně 10% z aktuální ceny.

Výzva k účasti v elektronické aukci

Níže pokračujte na výčet pozemků a požadavky města pro developery: