fbpx

Výsledky dotazníku

Výsledky
dotazníku

13
otázek
373
respondentů
84
dobrovolných podnětů
13
otázek
373
respondentů
84
podnětů
Občané Chebu pomohli studentům Fakulty architektury ČVUT s vyplněním krátkého dotazníků, který se týkal výstavby v oblasti bývalých kasáren a jejich okolí.
Dotazník je anonymní a slouží studentům Fakulty architektury (ČVUT) k podpoře jejich studentských prací. Dotazník není zadáním od žádného privátního subjektu ani od Města Cheb. Procenta ve výsledcích jsou zaokrouhlena na celá čísla.

1. Jste pro výstavbu bytového bydlení v oblasti bývalých kasáren? (byty k podnájmu) *
39
10%
78
21%
21
6%
143
38%
92
25%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,45 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

2. Jste pro výstavbu družstevního bydlení v oblasti bývalých kasáren? (byty v osobním vlastnictví) *
40
11%
63
17%
30
8%
157
42%
83
22%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,48 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

3. Jste pro výstavbu individuálního bydlení v oblasti bývalých kasáren? (rodinné domy) *
40
11%
102
27%
32
9%
104
28%
95
25%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,30 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

4. Má být sportovní vybavenost v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? (hřiště, workout, apod.) *
14
4%
55
15%
23
6%
146
39%
135
36%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,90 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

5. Má být kulturní zázemí v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? (klubovny, komunitní centrum, apod.) *
27
7%
95
26%
59
16%
128
34%
64
17%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,29 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

6. Má být sociální péče v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? (dům seniorů, pečovatelský dům, apod.) *
26
7%
82
22%
65
17%
143
39%
57
15%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,34 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

7. Má být park, veřejná zeleň v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? *
6
2%
6
2%
8
2%
91
24%
262
70%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 4,60 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

8. Mají být trhy v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? (venkovní prostory pro koncerty a podobné akce) *
61
16%
155
42%
49
13%
77
21%
31
8%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 2,63 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

9. Mají být obchody, restaurace, hospody v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? *
38
10%
104
28%
31
8%
142
38%
58
16%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 2,96 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

10. Mají být prostory pro drobné podnikatele a živnostníky v blízkosti bydlení v oblasti bývalých kasáren? (například dílny) *
51
14%
111
30%
52
14%
120
32%
39
10%

rozhodně
NE

spíše
NE

.
NEVÍM

spíše
ANO

rozhodně
ANO

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. “Nevím” znamená i “nemám názor” – jedná se o neutrální odpověd mezi NE a ANO.  * Pole bylo povinné.

Likertova škála: Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Průměrné skóre z Ganttova diagramu: 3,48 (NE = 1 a 2 | NEVÍM = 3 | ANO = 4 a 5)
Odkaz: Tableau.com

11. Pokud byste v oblasti bývalých kasáren měli bydlet, vyberte jednu pro vás nejdůležitější občanskou vybavenost, která by neměla chybět v bezprostřední blízkosti. *

280
75%
63
17%
30
8%

Park a jiná veřejná zeleň

Obchody, restaurace, hospody

Sportovní vybavenost

Odpovězeno: 373 x

Přeskočeno: 0 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. Možnosti s odpověďmi měly vždy náhodné pořadí.  * Pole bylo povinné.

Výčet položek je forma uzavřené otázky, která respondentům nabízí větší počet odpovědí, ze kterých si mohou vybrat jednu nebo více možností.

12. Pokud máte nápad, co by v oblasti bývalých kasáren nemělo chybět, podělte se s námi o něj.
Z vašich podnětů a nápadů jsme vybrali shodná témata a sestavili z nich následujících 16 lineárních grafů. Kompletní texty si můžete přečíst pod grafy v rozbalovací nabídce Podněty občanů (bez úprav).
Zeleň (park, místo pro odpočinek)
Dostupnost (MHD, cesty, cyklostezky)
Dětské hřiště a vyžití
Voda (vodní prvky, koupaliště)
Školka, škola
Parkování (plochy, garáže, nabíjecí st.)
Služby (obchody, restaurace, kavárny)
Využití výhledu na město (vyhlídka)
Kvalitní architektura
Sportoviště (vnitřní, venkovní)
Interakce (lezecká stěna, psí cvičiště)
Zdravotní služby (ordinace, lékař)
Sociální služby (péče o seniory, apod.)
Komunitní zázemí (společné akce)
Bezpečnost
Obnovitelné zdroje

Odpovězeno: 84 x

Přeskočeno: 289 x

Každý respondent mohl dobrovolně napsat svůj podnět či názor a odeslat jej společně s dotazníkem.

Podněty a nápady občanů:
• Aspoň jedna výšková budova
• Je to nejkrásnější místo pro život v Chebu. Myslím si, že by to měla být výkladní skříň našeho města! Kombinace klidného rodinného bydlení spojená s přírodní zelení!
• V této oblasti by se mi líbilo umísti krytý bazén, který by měl nádherný výhled na město Cheb, dobrou dostupnost i pěšky pro většinu obyvatel a i parkovací místa.
• Třeba nový plavecký bazén.
• Tato část města je velmi viditelná , proto by to nemělo být …. ,, postav si na co máš ”. Všechny bytové stavby i rodinné domy by měly být stejného rázu. Každá osoba má svůj architektonický styl a v celém konceptu se satelity stávají největším kýčem architektury u nás. A tohle asi nechceme na místě, na které vidíme v Chebu odevšud.
• Myslím ze je to skvělé misto na nejaky park ktery by byl kreativni na hru. Dětský větší hriste, skatepark, bosa chuze apod.
• Mám pocit,že Cheb je město akorát velké, že jsou veškeré výše uvedené komodity dostupné ze všech koutů města. Proto jsem nahoře často zadávala spíše ne. Neměla by tam chybět zeleň a místo pro klid.
• Komunitni sad. Verejne misto zasazene do zelene, kde by byl vyuzit vyhled na mesto.
• Myslím si, že je tu málo moderních záležitostí. Nějaký park nebo hřiště s moderními prvky by přišel vhod.
• Považuji toto místo jako novou šanci pro vybudování klidné obytné zóny a považuji za velice důležité výstavbu nového domu s péčí pro seniory, myslím, že stávající stav (míst s péčí o seniory je nedostačující) a bylo by i pro seniory přínosné bydlet v obytné zóně, která bude klidná. Obdobně klidné bydlení mají senioři na Skalce, kde dům pro seniory je na okraji sídliště. Myslím si, že by oblast kasáren mohla být zastavěna obytnými domy s bytovými jednotkami, které by mohlo město částečně pronajímat a částečně by mohla být možnost družstevních bytů, která nabízí (podle mě) hlavně pro mladé rodiny výhodnější začátek. Nemyslím si, že by se v této oblasti měla budovat hřiště obdobná “krajince”, protože zrovna “krajinka” je v blízké dostupnosti. Drobné hřiště pro nejmenší by mohlo být k bytovým domům vystavěno. Myslím, že bytové domy by měly být obklopeny zelení s možností využití ploch pro odpočinek.
• Dětské hřiště
• preferuji kombinaci individuálního bydlení v RD a domů s menším počtem bytů; v místě by měla být i občanská vybavenost typu typu MŠ, obchod s potravinami a smíšeným zbožím – jakási “zapoměnka” (velikostí odpovídající počtu obyvatel v lokalitě, možná ordinace lékaře. Bydlení by mělo být bez rušivých elementů dopravy, tedy bez umístění provozů i malých firem. Obyvatelé lokality by jistě uvítali bezpečné propojení s areálem “Krajinka” a i lesoparkem směr Stein a dále Komorní Dvůr (cyklostezka, cesta pro pěší – řešena bezbariérově). Zcela zásadní by mělo být umístění staveb s významným zazeleněním zejména u bytových domů.
• vše bylo již v předcházejících otázkách
• školka, stanoviště policie
• Vodní prvek současně využitelný pro děti (brouzdaliště nebo malé jezírko). Nevím, zda je to vhodné a reálné, ale jsem pro všechny typy bydlení. O obchodech si jistá nejsem – většina lidí stejně nakoupí v centru, ale restaurace či hospoda jako místo k setkávání by bylo vhodné, stejně tak jako malé komunitní centrum pro různé akce a možnosti setkávání místních. Stejně tak nějaký tmelící prvek jako právě to jezírko nebo třeba sad, který by šel spojit se samosběrem a akcemi při sběru plodů.
• Stále vidím krásnou rozhlednu v prostoru Špitálského vrchu v místě kde stávala německá orlice.
• Vykopat debilního starostu, který nejdříve pozemnky v dané loklaitě prodává, a teprve nsáledně se ptá občanů, co by měl s pozemky dělat.
• ordinace lékaře
• Tekoucí voda po povrchu – která se napojí do oblasti historického ravelinu/původní brány Na vrchy kopce v lokalitě kontroverzního památníku (u vysílače) postavit pořádnou horu a symbolicky tak pohřbít zlou minulost Zasypat cestu na Františkovi Lázně a spojit rozpojené sídliště starý a nový Zlaťák (tunel pro hlavní cestu bude fajn…) Celkem by se hodily lázně s výhledem na hrad, fajná náhrada za plavecký i lázeňský bazén (pokud starosta dovolí, tak ideálně ubourat poslední patro hranatého domu…) Zajistit zábavnost městské a rurální periferie – celkem oči farma za kopcem směrem na Libou spolu s cyklotrasami – která v lokalitě kasáren bude pokračovat “Kolibou” by mohla fungovat .) (koncept ideálně zopakovat cestou na Jesenici…) Děkujeme, že máte zájem o Cheb .)
• Nejvíce by se mi líbilo a myslím, že v Chebu chybí nájemní byty. Ovšem určitě bych to nechtěla řešit bývalým sídlišťovým způsobem (tzv. králíkárnami). Více by se mi líbily nižší bytové domy a okolo spoustu zeleně, aby se lidi v bytech potkávali se sousedy spíše v přilehlém parku na lavičce než při pohledu z okna, kdy koukáte sousedovi skoro do obýváku.
• Kavárna s dětským koutkem
• Domov pro seniory Hospic
• Školka, ordinace praktického lékaře, kvalitní MHD zastávka, dětské hřiště s vodními prvky na léto, místo pro veřejné setkávání a oslavu svátku venku, použití obnovitelných zdrojů energie na budovách, komunitní zahrada, psi hřiště.
• Nad kasárnami jsem bydlel 20 let. S vojáky jsme hráli fotbal na místním hřišti, soutěžili s nimi na opičí dráze, občas si i zastříleli. Proto volím více prostoru pro sport. Chybou by nebyl nějaký venkovní bazén. Samozřejmě prostor by tu měli mít i služby (ovšem ne vietnamci). Jde o periférii našeho města a je tam božský klid.
• dostatek vkusu a veřejného prostoru
• Školka, širší silnice než na Zlaté louce, hřiště pro děti, autobusová zastávka, společná zeleň – park a v něm “trocha” umění (sochy, plastiky…), kavárna.Moc se mi líbila studie od Ateliéru 69.
• Informační cedule k bývalým kasarnam.
• Nápad asi ani ne, spíš přání, aby byla uvedená lokalita dobře urbanisticky zpracována. Aby vznikla nová atraktivní část města, za kterou se nebudeme muset stydět. Jako hrůzný případ uvádím např. Zlatou louku, kde je sice mnoho nových RD, ale ten pohled je vskutku žalostný. Jak se lidově říká “každý pes, jiná ves”….
• Přestěhování zařízení DOZP Vilík. Jelikož zařízení je v nevyhovujících prostorech.
• Vzhledem k tomu kde se daná lokalita nachází, si myslím, že určité otázky jsou o ničem. Vždyť v okolí je krásná příroda, Krajinka za rohem, sportoviště také :-))) A co se týče služeb a obchodů? Hned pod kopcem je Lidl a Penny. Do centra je také blízko. Podívejte se na druhou stranu Zlaťáku. Byla tam Pošta, nákupní centrum, kulturní centrum. Nic z toho se neuživilo, a teď to chátrá. Vemte si z toho ponaučení. Jo, a nezapomeňte na parkování, je to bohužel nutné.
• Rozhledna na místě bývalého Jahnova pomíku památníku. Zachovat zelený svah – louku mezi ulicemi V Lipách a Dvůr pod lipamy.
• cyklostezka vedoucí do města, navazující na volnočasový areál pod hradem
• Vyhlídkové místo na hrad a město
• sportoviště, obchody jsou v docházkové vzdálenosti cca 500 metrů
• Autobusové zastávky
• Mateřská školka
• Školka, škola, doktoři, pošta,
• Zejména v případě, pokud by tam byly postaveny byty, bylo by dobré začlenit i “mini-polikliniku”, pro alespoň pár základních doktorů – hlavně obvodní lékař, zubař, dále třeba chirurg, gynekolog nebo kožní lékař. Určitě bych nezapomněla na třídění odpadu – vhodné kontejnery na vhodných místech.
• Park, lesík.
• MHD, parkovací plochy
• Spojeni MHD
• Chybí mi v Chebu aktivity pro děti jako jsou dětská centra. Myslím tím, vnitřní dětské hřiště, jako mají v Sokolově Fantazii nebo ve Varech Hafika. Prostory v bývalých kasárnách jsou dostatečně velké a nějaký takový prostor by se tam akorát hodil. Protože děti s rodiči za nepříznivého počasí nemají kam v Chebu zajít a je velmi smutné, že musí dojíždět z tak velkého města do Sokolova či do Varů za podobnou zábavou.
• Ponechat zahrádky lidem, kteří tam jsou již přes 50 let.
• dobíječky automobilů, parkoviště, hřiště pro děti i seniory
• Pohodové bydleni
• Dětské hřiště, obchod vecerka s potravinami, školka
• Kdybych byl investor, chtěl bych tam bydlení pro rodiny hotelového typu. Zajištěným úklidem společných prostor, pro zájemce i úklyd bytových jednotek a další služby. Domy s 5 až 10 byty. Domy energeticky soběstačné(využití solární energie, popřípadě větrné, tepelná čerpadla). Vlasním garážové parkováním pro každou bytovou jednotku s venkovním zázemí pro rekreaci a odpočinek(každý dům by mohl mít třeba vlastní bazén:). V této lokalitě si myslím, měli být byty pro střední třídu. něco takového: primelocation.com
• Základní škola, školka, obchod potravinami, hřiště, vyhlídka na Cheb popř. rozhledna na Jahnově pomníku. Áčková kancelářská budova u výpadovky (zvuková clona). Bytové domy vs. rodinné domy 1:1.
• Nejvíce záleží na celkovém projektu – územním plánu. Byla by škoda kdyby nová lukrativní čtvrť v Chebu dopadla jako satelit na Zlatým Vrchu. Projekt musí počítat s budoucím rozvojem, je dobře uź předčasně přemýšlet např. nad: zastávkou hromadné dopravy, menšího dětského hřiště, nějakého provozu (klidně i hospody), náměstí, mateřské školy obecně občanská vybavenost.
• Městská hromadná doprava
• V Chebu je problém s umístěním bazénu. Myslím , že tato lokalita by byla velmi vhodná . Bazén by se mohl stát součástí občanské vybavenosti a k navázání na Krajinku.
• Koupaliště
• Kvalitní infrastruktura, která propojí oblast bývalých kasáren s centrem města (včetně MHD). Rozhodně nechci, aby v této oblasti vyrostlo nějaké velké sídliště s věžáky. Preferuji menší bytové domy spolu s rodinnými při zachování dostatečné zeleně. Obchody a restaurace ať zůstanou v centru města. Ještě reakce na otázku č. 13, Cheb je krásné město s historickým centrem a dobrým sportovním vyžitím. Problém je však, že mladí lidé s vysokoškolským vzděláním zde nenajdou adekvátní práci, a proto se sem moc nevrací. Tohle musí být v první řadě změněno, průmyslová zóna nesmí být jen montovna, ale musí také nabízet kvalifikovanější pozice. Nemocnice (město/kraj) by se také měly snažit přilákat zdravotní sestry a kvalitní doktory, aby v Chebu byla poskytována lepší zdravotní péče.
• dostatek parkovacího místa
• Parkování
• Zdravotní středisko
• Zóna vyhrazena pro pejskare. Pokud sportoviště tak s prvky parkuru, které v Chebu chybí a po uzavření doskočiště na krajince pouze pro atlety jsou děti tak maximálně napomínány městskou policii aby nelezly po lavickach a zdech a šli trénovat na sportoviště,které zde ovšem není
• Sportovní vybavenost pro děti od 10…15 let není pořádný park nebo zabavne hřiště. Bydlíme na zlataku a zde není pro děti nic kam jít krom krajinky,nebo veřejné koupaliste jako je michal v Sokolově venkovní
• Urcite neco pro deti, hriste, naucna stezka apod.
• Myslím, že by zde měla “vyrůst” klidná čtvrť. V blízkosti je vše co je třeba, obchody, sportovní vyžití a restaurace taktéž…
• Za úvahu by stál do tohoto rozsáhlého území zakomponovat společně s bytovou výstavbou i hřbitov. Ten současný má své limity, je obklopen průmyslovou zónou. Líbil by se mi důstojný a moderní hřbitov na kopci, využít by se dal prostor v blízkosti Jahnmalu. Navíc otázka smrti přestává být v současné společnosti takové tabu, jakým byla dříve. Tak třeba přijde někdo se zajímavým nápadem, jak to provést.
• Vyhlidka
• Dětské hřiště, park s lavičkami
• Školka mateřská
• Dostatek parkovacích mist
• Hotel
• Nějaký centrální plac, např.s fotbalovým hřištěm, ohništěm, kde by se scházeli obyvatelé čtvrti. Nemuseli by jezdit či chodit proto až do centra. Mohlo by tam být ale něco unikátního, za čím by chodili(jezdili) i lidé z centra naopak sem a tato část by tak nebyla separována od zbytku města – např. hřiště pro psí agility, pole se samosběrem květin, automat na brambory či mléko, zajímavá rozhlednička, unikátní kulturní akce….prostě něco, co by měli jen obyvatelé oblasti kasáren, co by stálo jiným lidem sem chodit a družit se s místními.
• Nějaká sportovní budova typu sokolovny.
• Rozhodně by měla být zachována brána, která by připomínala historii této oblasti
• Kavárna, školka, MHD, fontána (práce s vodou v jiných podobách), horolezecká stěna
• Vyhlídka z bývalého pomníku turnerů (ne rozhledna)
• veřejné prostranství s výhledem na město
• Rozhledna na Spitalskem vrchu, lavicky na vyhlidkovych mistech
• Dostupnost MHD
• Neměl by chybět regulační plán, kde by se na základě studie určilo, jaké budovy smějí v této lokalitě být.
• Rozhodně nesmí chybět občanská vybavenost. Školka! Na Skalce nemáme ani 1 bankomat, značkový supermarket… Přemýšlejte o parkovacchí domech, napojení na systém MHD.
• Hlavně nájemní bydlení. Byty, které by měly regulovaný nájem. Byty pro mladé
• K bytum i garaze, nebo soukromy pozemky na parkovani. Nejake ohraniceni celeho pozemku skrz bezdomovce. A hlavne cenova dostupnost pro normalni lidi.
• Dětské hřiště uprostřed parku s vodní atrakcí
• At uz tam bude cokoliv, melo by byt misto přehledné a bezpečné. Chodit po Chebu večer není nic moc. Obzvlášť v nedaleké vzdálenosti kde často stavali prostitutky (covid je naštěstí částečně vyhnal včetně jejich německé klientely)
• Rybníček
• Spíše mě mrzí tolik zahrádkářů, kteří mají přijít o pozemky a své koníčky, kvůli dalším bytovkám.
• Měla by to být nova chebska čtvrť se vším všudy. Činžovní domy, občanská vybavenost, park. Rozhodne by tam neměla být sportovní zařízeno, která zacinaji v pěší vzdálenosti do 5 minut. Od hradu až po starou Myslivnu a to po obou stranách Ohře.
• Něco s vodou. Líbí se mi vodní chodníky nebo vodotrysky.

13. Na stupnici od 0 do 10 označte, jak rádi byste město Cheb doporučili známým odjinud, jako místo pro život.
v žádném případě
zcela určitě
Tento bod je doplňkovým od VRChu. Cheb utváříme my všichni občané města, stejně tak i návštěvníci a turisté. Každý svým dílem ovlivňujeme kvalitu nabízených služeb, životního prostředí a mezilidských vztahů. Nás zajímalo, jak si za Chebem, potažmo sami za sebou, stojíte.
0 bodů (6 respondentů)
0%
1 bod (1 respondent)
0%
2 body (7 respondentů)
0%
3 body (17 respondentů)
0%
4 body (19 respondentů)
0%
5 bodů (41 respondentů)
0%
6 bodů (56 respondentů)
0%
7 bodů (58 respondentů)
0%
8 bodů (77 respondentů)
0%
9 bodů (27 respondentů)
0%
10 bodů (58 respondentů)
0%

Odpovězeno: 367 x

Přeskočeno: 6 x

13. Na stupnici od 0 do 10 označte, jak rádi byste město Cheb doporučili známým odjinud, jako místo pro život.
v žádném případě
zcela určitě
Tento bod je doplňkovým od VRChu. Cheb utváříme my všichni občané města, stejně tak i návštěvníci a turisté. Každý svým dílem ovlivňujeme kvalitu nabízených služeb, životního prostředí a mezilidských vztahů. Nás zajímalo, jak si za Chebem, potažmo sami za sebou, stojíte.

Kritici (0-6):

0 bodů (6 respondentů)
0%
1 bod (1 respondent)
0%
2 body (7 respondentů)
0%
3 body (17 respondentů)
0%
4 body (19 respondentů)
0%
5 bodů (41 respondentů)
0%
6 bodů (56 respondentů)
0%

Pasivní (7-8):

7 bodů (58 respondentů)
0%
8 bodů (77 respondentů)
0%

Promotéři (9-10):

9 bodů (27 respondentů)
0%
10 bodů (58 respondentů)
0%

NET PROMOTER SCORE

-17
-100 +100
147
40%
135
37%
85
23%
Kritici
Pasivní
Promotéři

Kritici

Pasivní

Promotéři

Odpovězeno: 367 x

Přeskočeno: 6 x

Respondent mohl vybrat jen jednu možnost. Pole bylo dobrovolné.

Co je NPS®?
Vše začalo tím, že marketingový konzultant Fred Reichheld vyvolal v roce 2003 rozruch svým článkem The One Number You Need To Grow, publikovaném v Harvard Business Review. Po boku Bain & Co. v něm prohlašuje, že se zákazníků stačí zeptat na jedinou jednoduchou otázku a získáte tak představu o tom, jak moc jsou vůči vaší firmě loajální. Tedy, jestli se k vám a vašemu produktu budou vracet. Jeho argumenty, opírající se o mnohaletý průzkum, vyzdvihují hlavně jednoduchost při měření a také to, že je tato metoda aplikovatelná v jakémkoliv odvětví. NPS® reprezentuje ochotu zákazníka, z vlastní vůle šířit dobro o vaší značce na základě jeho vlastní zkušenosti s ní.

Princip měření NPS® je velmi jednoduchý. Po interakci s vaším zákazníkem (např. nákup v obchodě, realizace služby apod.) se ho prostřednictvím dotazníkové otázky zeptáte, jak moc je pravděpodobné, že by vaše služby doporučil svému kolegovi nebo kamarádovi. Svou zkušenost pak zákazník impulzivně ohodnotí na škále od 0 do 10, kdy 0 zastupuje “určitě nedoporučuji” a 10 “určitě doporučuji” a odešle vaším směrem. Je možné jej navíc doplnit o slovní zpětnou vazbu. Zákazník vám tak může dobrovolně sdělit, co by se mu ještě líbilo, či přispělo k jeho větší spokojenosti. I když nepovinný feedback zesložiťuje proces zpracování, může představovat ideální vodítko k tomu, co by vás mohlo posunout dále.

Někdo, kdo vás ohodnotí průměrně či hůř, vás nejspíš propagovat nebude. Takové uživatele či zákazníky tím pádem je považujeme za kritiky. Nebudou totiž loajální. Je tedy potřeba na sobě zapracovat, více se snažit,  něco vylepšit, abyste je časem proměnili v Příznivce. NPS® se dá tedy chápat jako signalizace tohože pravděpodobně někde něco nefunguje až tak dobře, jak by mělo. Jestli a jak na to pak zareagujete je už na vás.

Více zde: Odkaz

Net Promoter Score (NPS) v tomto případě sízkalo hodnotu -17 u dotazování “Na stupnici od 0 do 10 označte, jak rádi byste město Cheb doporučili známým odjinud, jako místo pro život.” je blíže k negativnímu kritizování. NPS nikdy neukazuje na konkrétní problémy. NPS se specifickou otázkou by se mělo měřit a vyhodnocovat v pravidelných intervalech, aby byl pochopitelný vývoj veřejného mínění. NPS by se mělo opírat o další průzkumy a data. 
Bod NPS jsme sem dali spíše ze zvědavosti.

Za VRCh – Vize Rozvoje Chebu,
Tomáš Novotný

Dotazník byl chebské veřejnosti dostupný k vyplnění:
03.11.2020 – 17.11.2020.
Vyhodnocení výsledků: 18.11.2020

Co dělají studenti architektury v Chebu

Studenti Fakulty architektury ČVUT již poněkolikáté zavítali do Chebu, který je považován za urbanisticky velmi hodnotné a zajímavé město. Na nedávném workshopu, který se uskutečnil začátkem tohoto akademického roku, se studenti seznámili s centrem města, hradem, Poohřím a Špitálským vrchem. V rámci svých studentských prací budou nyní zpracovávat návrhy možného rozvoje některých městských lokalit. Několik studentů se rozhodlo zaměřit na oblast bývalých kasáren a jejich okolí. A protože (na rozdíl od developerů) nejsou vázáni žádným aktuálním záměrem města, dovolují si oslovit obyvatele Chebu s prosbou o vyplnění výše uvedeného dotazníku, jak by si Chebané představovali využít potenciál tohoto, dosud málo přístupného, území. Kromě zaškrtnutí jednotlivých preferencí budou vděčni i za jakýkoli komentář, postřeh či názor.

Dotazník a vizualizace zpracoval: Tomáš Novotný, novotny@ravenstudio.cz

Děkujeme za váš čas a zapojení.

Tým VRCh – Vize Rozvoje Chebu a studenti Fakulty architektury ČVUT