fbpx

O VRChu

Občanská iniciativa VRCh
a její příběh

Jak jsme vznikli a co chceme

Občanská iniciativa VRCh – Vize rozvoje Chebu je složena z občanů města Chebu rozmanitých profesí – od architekta přes lékaře, novináře, advokáty a živnostníky až po studenty. Iniciativa vznikla v průběhu května a června 2020 v reakci na projednávaný záměr prodeje areálu na Zlatém a Špitálském vrchu. Prvotní návrh záměru, který mělo zastupitelstvo města Chebu schvalovat v květnu, předpokládal, že lhůta pro podávání přihlášek, včetně zpracovaných architektonických studií, bude pouze 2,5 měsíce a v hodnotící komisi budou převažovat městští politici a úředníci nad nezávislými architekty a urbanisty.

Po dosažení změny těch nejpalčivějších otázek jsme se rozhodli pomoci chebské radnici s oslovováním developerů, kteří by v této důležité městské lokalitě mohli realizovat výstavbu hodnotné čtvrti a vytvořili jsme tento web. Vedení města již dříve zrušilo práce na regulačním plánu pro tuto lokalitu a následně nastavilo podmínky schváleného záměru tak, že developeři mají poměrně široké možnosti pro návrhy rozmanitých řešení, jak s tímto územím naložit. To byl také důvod, proč zatím k této urbanisticky klíčové lokalitě nebyla uspořádána žádná diskuse s veřejností.

V časovém období, které nastane po vyhodnocení nabídek, má proto VRCh ambice zprostředkovávat veřejné diskuse o předložených návrzích, aby před následným finálním politickým rozhodnutím měli zastupitelé města Chebu k dispozici co nejkompletnější škálu odborných argumentů i názorů občanů. Jsme přesvědčeni, že veřejná projednání důležitých urbanistických a architektonických záměrů, např. po vzoru pražského CAMPu, jsou předpokladem realizace hodnotných a veřejnosti přívětivých projektů.

Tým
iniciativy VRCh