fbpx

O kasárnách

foto: archiv

 

Historie
a současnost

Prostor bývalých kasáren na Zlatém vrchu získalo město Cheb do svého majetku od státu v roce 2002. Objekty však nesměly být 10 let využívány pro výdělečnou činnost. Výsledkem byla devastace budov v areálu. Od roku 2016 proto byly budovy postupně demolovány a většina areálu je dnes vyklizena a připravena pro novou zástavbu. Na kasárna navazující rozsáhlý prostor, dříve civilistům z velké části nepřístupný, pak dotváří klíčové území s potenciálem pro výstavbu hodnotné městské čtvrti.

Historie
a současnost

Prostor bývalých kasáren na Zlatém vrchu získalo město Cheb do svého majetku od státu v roce 2002. Objekty však nesměly být 10 let využívány pro výdělečnou činnost. Výsledkem byla devastace budov v areálu. Od roku 2016 proto byly budovy postupně demolovány a většina areálu je dnes vyklizena a připravena pro novou zástavbu. Na kasárna navazující rozsáhlý prostor, dříve civilistům z velké části nepřístupný, pak dotváří klíčové území s potenciálem pro výstavbu hodnotné městské čtvrti.

foto: archiv

 

Časová osa

Červen 2020

Rozhodnuto

Chebští zastupitelé rozhodli, že se developeři mohou začít hlásit do soutěže o pozemky.

Více o rozhodnutí

Březen 2019

Vedení města Chebu zastavuje práce na regulačním plánu pro areál kasáren

Záruky, aby v lokalitě nebylo stavěno živelně, nahodile či v rozporu s urbanistickými zásadami, chce radnice řešit v budoucnu smluvně formou soukromoprávních závazků s případným developerem.

Více ve zprávě

2016

Demolice začíná

Většina domů po bývalých kasárnách, které se mezitím staly útočištěm bezdomovců, byla na přelomu let 2016 a 2017 stržena a suť byla postupně likvidována až do dnešního začištěného stavu. V areálu zůstala jediná budova s několika garážemi. Využívá je diecézní charita, která zde provozuje středisko sociální rehabilitace.

Více o demolici

2013

Architektonická soutěž

foto: A69 Architekti

Proběhla architektonická soutěž vyhlášená městem. Na základě přihlášených návrhů do soutěže byla později zpracovaná územní studie, kterou se budoucí výstavba má řídit.

Výsledky soutěže

2002

Město majitelem pozemků

Město Cheb získalo od státu prostor bývalých kasáren na Zlatém vrchu do svého majetku s podmínkou, že objekty nesmějí být 10 let využívány pro výdělečnou činnost.

Po roce 1990

Poslední vojáci odcházejí

Vojáci areál kasáren opustili a následně byl ve správě vojenské ubytovací služby.

1968

Sovětské tanky před kasárnami

foto: Milan Daněk

Sovětské tanky v pozdních večerních hodinách 20. srpna 1968 namířily kulomety na kasárna. Davy Chebanů v průběhu noci přispěchalo kasárna bránit vlastními těly, sovětské tanky se proto nakonec raději stáhly za město.

Srpen 1968 v Chebu

Období komunismu

Elitní útvar

foto: archiv

Kasárny nesou jméno Julia Fučíka a v 60. letech je v nich umístěn 20. průzkumný prapor, který byl složen mj. i z tankové roty. Jednalo se o elitní útvar, který měl za úkol v případě napadení státu, proniknout na území západního Německa a plnit průzkumné úkoly v týlu nepřítele.

Po roce 1918

První republika

Za první republiky zde byl umístěn 5. prapor hraničních myslivců.

1914

Postaveno

Kasárna pro ubytování praporu c. k. pěšího pluku č. 73 jsou hotová. Podle vojenského ředitele staveb plukovníka von Raudnitze šlo o jedny z nejhezčích v tehdejším Rakousku-Uhersku.

1910

Město potřebuje nová kasárna

foto: archiv

Město kupuje od Ferdinanda Böhma 37 hektarů pozemků za 110 tisíc korun. Nová kasárna jsou potřeba, protože ta stávající jsou v dezolátním stavu.

Galerie
historických
fotografií